Matrimonis

Les activitats que es duen a terme en Matrimonis són: – Reunions setmanals: els divendres a les 20:00 hores. En aquestes reunions compartim temes estrictament relacionats amb el matrimoni, on tots comparteixen obertament. Els temes són de gran importància per a la parella, fent èmfasi en la comunicació i la unitat, reafirmant els valors de la Paraula de Déu per a les nostres famílies. Tot això mentre compartim un àpat. – Conselleria matrimonial. – Al mes de febrer vam celebrar el dia dels enamorats revifant el romanticisme en la nostra parella amb un sopar show molt amena i plena de sorpreses.

Posa-me’n com un segell sobre el teu cor, com una marca sobre el teu braç, perquè fort és com la mort l’amor.

Cantares 8:6

Paraula del diumenge

La palabra del domingo

La nostra obra social

Joventut i vida

Companys de viatge