Lloança

Entenem la lloança i adoració com una font inesgotable d’exaltació al nostre Déu pel seu amor etern cap a nosaltres i el nostre desig com a grup és seguir creixent i madurant en aquesta tasca. Al mateix temps serveix de plataforma perquè altres més joves es vagin formant en aquest servei a la seva església. Entenem l’adoració no únicament com una activitat musical, sinó més aviat com un estil de vida basat en una relació personal amb Jesús.

Però l’hora ve, i ara és quan els veritables adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat; perquè també el Pare busca que li adorin

Joan 4:23

Paraula del diumenge

La palabra del domingo

La nostra obra social

Joventut i vida

Companys de viatge