Estudi bíblic

L’activitat d’Estudi Bíblic es realitza els dimecres a les 20:00 hores a la nau de Bonavista i seguidament esdevé la Reunió d’Oració.

Procura amb diligència presentar-te a Déu aprovat, com obrer que no té de què avergonyir, que usa bé la paraula de veritat

2 Timoteo 2:15

Paraula del diumenge

La palabra del domingo

La nostra obra social

Joventut i vida

Companys de viatge